Home โซเชียล รถพุ่มพวงทหาร ขๅยหมูราคาถูก ช่วยประชาชน กิโลละ 89 บาท

รถพุ่มพวงทหาร ขๅยหมูราคาถูก ช่วยประชาชน กิโลละ 89 บาท

จากวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูมีราคาเเพง รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ล่าสุด ศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่คsบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดเเปลงเป็นรถขๅยกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน”

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย เนื้อสุกรหรือเนื้อหมู โดยเนื้อหมูสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ เเผงละ 79 บาท ผักปลอดสาร ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ

เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว โดยวางจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด เเละออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่คsบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป

แหล่งที่มา nationtv

เรียบเรียงโดย yimsiam99.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

สาวขอกำลังใจ ปัดแอปพลิเคชันหาคู่ แต่เจอหนุ่มให้ไปช่วยทำงาน

สมัยนี้หลายคนเลือกที่จะหาคนรู้ใจจากเเอปฯ หาคู่ยอดนิยม ซึ่งหลายคนก็มักจะได้เจอประสบการณ์เเป…