Home โซเชียล ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน เจอถนนเป็นดินโคลน แต่ลำบากแค่ไหนต้องไปให้ถึง

ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน เจอถนนเป็นดินโคลน แต่ลำบากแค่ไหนต้องไปให้ถึง

บนโลกออนไลน์ได้มีเฟซบุ๊ก สสอ. หล่มเก่า โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “16 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. ศปก.คกก.คร.อำเภอหล่มเก่า เเละ คคก.บริหารวัคซีนป้องกัน Covid-19 อ.หล่มเก่า โดยคณะทำงาน พอ.สว.อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์ พอ.สว.บูรณาการหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm ให้กับประชาชน เป้าหมาย

ในเขตพื้นที่ -หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ต.วังบาล -หมู่ที่ 2 บ้านสักง่า ต.ศิลา เเละเข็มที่ 1 เขต ต.หล่มเก่า ,ต.บ้านเนิน,ต.นาเกาะ,ต.นาเเซง ,ต.หินฮาว เเละเขตรับผิดชอบ รพ.สต.อุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์”

โดยภาพดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ของทีมเเพทย์ เเละเจ้าหน้าที่ พอ.สว.อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นำวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในพระราชานุเคราะห์

จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)

เเละองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งทรงห่วงใยในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เเก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันเเละลดการเเพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิпาร ผู้ป่วຍโรคเรื้อรัง เเละผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว ผ่านหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

สำหรับ พื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ต.วังบาล เเละ พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านสักง่า ต.ศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น ถือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล เเละอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านในช่วงหน้าฝน นั้นเป็นไปด้วยความลำบาก

ส่วนใหญ่ชาวบ้าน จะต้องใช้รถเพื่อการเกษตรในการสัญจร ส่วนรถยนต์ทั่วไปนั้น ไม่สามารถจะเดินทางเข้าออก ทั้ง 2 หมู่บ้านได้ เนื่องจากเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางดิน เเละมีสภาพเป็นโคลน เมื่อถึงฤดูฝน จึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าเเละออก ซึ่งจากในภาพที่ปรากฏ เจ้าหน้าที่ต้องดั้นด้น ทั้งการเดินเท้า ทั้งต้องนั่งรถเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่

แหล่งที่มา sanook

เรียบเรียงโดย yimsiam99.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

สาวขอกำลังใจ ปัดแอปพลิเคชันหาคู่ แต่เจอหนุ่มให้ไปช่วยทำงาน

สมัยนี้หลายคนเลือกที่จะหาคนรู้ใจจากเเอปฯ หาคู่ยอดนิยม ซึ่งหลายคนก็มักจะได้เจอประสบการณ์เเป…