Home โซเชียล รพ.ธรรมศาสตร์ ประกาศไม่รับผู้ป่วຍเพิ่มแล้ว เพราะไม่มีห้องรองรับ

รพ.ธรรมศาสตร์ ประกาศไม่รับผู้ป่วຍเพิ่มแล้ว เพราะไม่มีห้องรองรับ

เพจเฟชบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อัพเดทสถานการณ์ทำงานรับมือโควิด -19 ว่า วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 วันที่มืดมนอีกวันหนึ่ง เพราะแทนที่เราจะเฉลิมฉลองครบหนึ่งร้อยวันของโรงพยาบาลสนาม พวกเรากลับต้องมาตื่นตระหนกและเศร้าใจกับตัวเลขผู้ป่วຍใหม่ที่ติดโควิด มากถึง 1,1397 คนแทน

ดูเหมือนว่าวันแรกในสัปดาห์สุดท้ายของการรบประวิงสถานการณ์ของเราจะคล้ายกับเป็นวันสุดท้ายจริง ๆ วันนี้เรามีเรสซิเด้นท์ Med มีผลตรวจ swab เป็นบวกอีกสองคนและเจ้าหน้าที่อื่นในวอร์ดอีกสามคน เฉพาะเรสซิเด้นท์ Med ที่ต้องกักตัวอย่างน้อยอีกเจ็ดวันก็มีถึง 15 คนละ

ยังไม่รวมพยาบาลในวอร์ด Med หลายวอร์ดอีกไม่น้อยกว่ากัน ถ้าเทียบกับการรบในสงครามจริง วันนี้กำลังรบของเราละลายไปครึ่งกองร้อย และส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บังคับหมวด และรองผบ.ร้อย การสั่งการในแต่ละแนวรบรวนเรไปเกือบทั้งหมด เพราะไม่มีหัวหน้าแพทย์ Med ในแต่ละวอร์ดคอยดูแลตัดสินใจสั่งการเรื่องการรักษาคนไข้ในวอร์ด

ข้อมูลของฝ่ายควบคุมการติด เ ชื้ อ บอกกับเราว่าจนถึงวันนี้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสนับสนุนของ รพ.ธรรมศาสตร์ ติดเชื้อโควิด สะสมไปแล้วถึง 72 ราย ข่าวเศร้าที่ไม่ควรบอกต่อสาธารณะ แต่คงต้องบอกให้ทราบก็คือ วันนี้ ICU ทุกห้องของเราเต็มทั้งหมดแล้ว

และห้อง Negative ที่จะรับผู้ป่วຍใส่ Tube ของเราทีมีอยู่ 19 เตียง มีผู้ป่วຍใส่ Tube อยู่เต็มทุกห้องแล้ว ผู้ป่วຍวิกฤตอื่นระดับที่ต้องใช้ Hi-flow เพื่อช่วยให้ออกซิเจนในเตียงวิกฤติที่มีอยู่อีก 32 เตียงนี่ก็เต็มอยู่ หากอาการผู้ป่วຍเเย่ลง และต้องใส่ tube เพิ่ม เราไม่สามารถดำเนินการให้ได้อีกแล้ว แม้จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพราะไม่มีห้องวิกฤตสีแดงเข้มรองรับ

ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้ป่วຍวิกฤติรายใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกเรื่อย ๆ ทุกวัน เพราะแต่ละวันเราได้รับคำร้องขอจากญาติของบุคลากร จากหน่วยงานของรัฐที่ทำงานใกล้ชิดกับเรา ร้องขอผ่าน รพ.อำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่จะขอส่งผู้ป่วຍอาการหนักที่เกินวิสัยจะช่วยชีวิตได้ในโรงพยาบาลระดับอำเภอมาที่ รพ.ธรรมศาสตร์ แต่เราก็ต้องอธิบายโดยกลั้นน้ำตาไปด้วย

ว่าศักยภาพของเราในเรื่องผู้ป่วຍนี้ได้ถูกใช้ไปทั้งหมดแล้วจริง ๆ และทุกคนที่เป็นญาติมิตรหรือเป็นคนในครครอบครัวของคนไข้ที่ถูกปฏิเสธการขอ refer ก็ทราบดีว่าผลของการไม่สามารถรับ refer เข้ามาเพื่อช่วยชีวิตที่นี่ได้นั้นคืออะไร

เราเพียงแต่จะส่งข่าวสารนี้เพื่อจะบอกว่าสถานการณ์ของโรงพยาบาลของเรา และของระบบสาธารณสุขของเรา อยู่ในระดับเกินกว่าคับขันแล้ว ในเวลานี้ ขออย่าให้ใครป่วຍหรือต้องติดเชื้ออีกเลย ถ้าเราขอได้อย่างนั้น เพราะในขณะนี้ สถานการณ์ของประเทศอยู่ในระดับปั่นป่วน สับสน วุ่นวาย และเกือบจะจัดการอะไรไม่ได้แล้ว

ขอให้ทุก ๆ คนอย่าป่วຍและพยายามดูแลตัวเอง อย่าต้องเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ในขณะนี้อีกเลย เพราะระบบโรงพยาบาล ถูกคุпคามจนถึงระดับเกือบจะล่มสลายแล้วในสัปดาห์นี้ ทั้งจากจำนวนผู้ป่วຍที่เพิ่มมหาศาล ทั้งจากการติด เ ชื้ อ ของบุคลากรทางการแพทย์เอง ทั้งขาดกำลังสนับสนุน

ทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจจากฝ่ายนโยบาย และหากสามารถทำได้ บุคลากรทางการแพทย์ของเราก็คงอยากจะ wfh 1oo% เหมือนคนที่มีหน้าที่คนอื่น ๆ ในประเทศนี้ด้วยเหมือนกันนะ

เมื่อวานเราแจ้งแล้วว่าวัคซีน Astra ของเราจะหมด และจะต้องปิดศูนยรับวัคซีนที่ยิม 4 ตั้งแต่ 24 กค เป็นต้นไป ทั้ง ๆ ที่เรามีคนลงทะเบียนจอง Astra ไว้ที่เราอีกห้าหมื่นคน

โดยไม่รู้แน่ว่าคนเหล่านี้จะถูกลอยแพไปอีกนานเท่าใด เราขอร้อง เราอ้อนวอน ให้ผู้ปกครองประเทศใช้อำนาจที่มีตามกฎหมายเพื่อจำกัดการส่งออก Astra เพียงบางส่วน เพื่อเหลือให้คนไทยที่เสียภาษีไปเป็นเงินค่าวัคซีนได้ฉีดบ้างเพียงไม่ถึงครึ่งของกำลังการผลิต ก็ไม่มีคำตอบอะไรจากรัฐบาล

ที่จริงวัคซีน Astra ของเราจะหมดก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำแต่เราขอยืมสถานที่ที่ยิม 4 มาใช้เป็นที่ฉีดซิโนแวคเข็มที่สอง และเข็มแรกบางส่วนเสียสองวัน คือวันนี้ 19 และ 23 ก.ค. ตามที่มีการลงคิวนัดไว้เดิม เพราะ รพ.หลักซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ฉีดซิโนแวค น่าจะไม่ค่อยปลอดภัຍสำหรับผู้คนระดับเกือบสองพันคนต่อวันมากนักในช่วงเวลานี้

เพราะฉนั้น คิวฉีด Astra วันละ 2,000 คนของเรา จึงเหลือแค่สามวัน คือ 20-22 ก.ค. นี้เท่านั้u นั่นคือสาเหตุจริง ๆ ของการปิดศูนย์รับวัคซีนเพราะว่ารัฐบาล ศบค. สธ. และจังหวัดปทุมธานี ไม่มีวัคซีนมาให้เราฉีดอีกแล้ว

มาวันนี้ เราเสียใจนะที่จะต้องบอกอีกว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จะไม่สามารถรับผู้ป่วຍโควิดจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาดูแลรักษาได้อีกแล้วเพราะในขณะนี้ เรารับผู้ป่วຍโควิดไว้ดูแลถึง 400 คนแล้ว

ทั้งยังมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอง ต้องเข้ารับการกักตัวเป็น PUI มากกว่า 30 คนในโรงพยาบาลสนามในขณะนี้การกักตัวเคส PUI จำเป็นต้องใช้ห้องแยกเฉพาะ และไม่สามารถให้ PUI สองรายอยู่ในห้องเดียวกันได้

นั่นหมายความว่าศักยภาพในเรื่องเตียงทั้งหมดของเราได้ถูกใช้ไปเต็มกำลังแล้วในวันนี้ เราเสียใจนะที่ไม่อาจรับช่วยเหลือผู้ป่วຍรายอื่น ๆ จากโรงพยาบาลอื่นได้อีกแล้ว แต่เราก็ทำจนเต็มกำลังของพวกเราแล้ว จริง ๆ นะ

วันนี้ที่ยิมสี่ เราใช้ศูนย์รับวัคซีนเป็นที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่สองและเข็มแรกบางส่วนสำหรับคนที่มีนัดไว้ เดิมจะให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลตามนัด แต่เราเห็นว่าไม่ควรจะให้ผู้รับวัคซีนต้องเข้าพื้นที่ที่มีผู้ป่วຍโควิดอยู่โดยเฉพาะกับคนมากถึง 1,500 คนที่นัดมาวันนี้ จึงขอใช้วันที่ 19 และ 23 เป็นวันสำหรับฉีดซิโนแวคทั้งหมด และเราก็ฉีดให้ได้ 1,246 คนจากที่มีคิวนัดไว้ราว 1,500 คน

เตียงเต็มแล้วทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม เหลือหนทางเดียวเท่านั้uที่เราจะช่วยดูแลผู้ป่วຍโควิดของเราได้คือการส่งผู้ป่วຍใหม่เข้าสู่โครงการ Home Isolation ซึ่งวันนี้รับผู้ป่วຍเข้าไปดูแลสะสมได้เกือบ 300 คน แล้วนี่อาจจะเป็นหนทางสุดท้ายที่เราจะช่วยประคับประคองสถานการณ์โควิดของเราและของประเทศต่อได้บ้าง

และคงไม่มีทางอื่นที่ดีไปกว่านี้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สถานการณ์ที่เราไม่มีปัญญาความสามารถที่จะหาวัคซีนมาฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับคนอีกมากกว่า 50 ล้านคนได้เพียงพอในเดือนที่วิกฤติมากที่สุดนี้ #เราสู้และเราจะสู้ #เราจะหาทางสู้ต่อไป แม้เราอาจจะแพ้ศึกคราวนี้ อนาคตจะต้องมีประเทศไทย

แหล่งที่มา โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ / siamnews

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

สาวขอกำลังใจ ปัดแอปพลิเคชันหาคู่ แต่เจอหนุ่มให้ไปช่วยทำงาน

สมัยนี้หลายคนเลือกที่จะหาคนรู้ใจจากเเอปฯ หาคู่ยอดนิยม ซึ่งหลายคนก็มักจะได้เจอประสบการณ์เเป…